Kristian Norling, <br> Västra Götalandsregionen</br> (SE)

Kristian Norling,
Västra Götalandsregionen
(SE)

Samma jobb, olika arbetssätt – en vänlig “battle” mellan regioner

Room: Bryggarsalen

Västra Götalandsregionen och Region Skåne är två av Sveriges största arbetsgivare, som båda lanserat nya intranät det senaste året. De har samma startpunkt och samma slutpunkt. De ska möta samma behov och de gör det båda med en långt driven tanke på effektivt serviceinnehåll. Men däremellan finns det skillnader. Där en har valt Office 365, […]

Employee Experience Internal Communication Intranet & Digital Workplace
READ MORE