Pierre Du Rietz, <br> Web Service Award</br> (SE)

Pierre Du Rietz,
Web Service Award
(SE)

Grundare/VD/Chefs analytiker

Pierre är en av grundarna av Web Service Award som grundades år 1999. I sitt arbete som chefsanalytiker på Web Service Award så har Pierre undersökt och utvärderat 100-tals intranät och har troligen störst erfarenhet i Sverige av undersökningar av intranät och webbplatser. 

Sen år 2008 så är Pierre analytiker och författare av den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges intranät. Rapporten bygger på intervjuer av intranätansvariga och ger en unik inblick i hur de ser på sina intranät. Hur arbetar de? Vilka verktyg har de? Hur ser de på framtiden?  

Rapporten i kombination med kunskapen om hur de faktiska användarna ser på Sveriges intranät ger Pierre en unik kunskap inom området. 

Web Service Awards & Systembolaget

Room: Bryggarsalen

Web Service Awards – Hur mår Sveriges Intranät? Pierre Du Rietz, Grundare och Chefsanalytiker på Web Service Award, delar med sig av resultatet av genomförda trendrapporter och undersökningar av Sveriges intranät. Pierre tar även upp var som utmärker vinnande intranät. De intranät som skapar värde enligt deras användarna. Systembolaget – ViNet: Ett intranät som skapar värde kräver omtanke […]

READ MORE