Veronica Svahlin,  <br>Green Cargo <br/> (SE)

Veronica Svahlin,
Green Cargo
(SE)

Internkommunikatör och intranätansvarig

Veronica Svahlin har jobbat med kommunikation i drygt 20 år i olika roller. Som internkommunikatör hos Green Cargo ansvarar hon för att utveckla bolagets internkommunikation.  

Under 2018 påbörjade bolaget arbetet med att ta fram ett nytt intranät, där Veronica var med och ledde arbetet. Lite drygt ett år senare lanserade man ett anpassat och lättillgängligt intranät och lade grunden för en digital arbetsplats där medarbetare kan samarbeta och ta del av information – var de än befinner sig. 

Intranätet som nav i skapandet av en digital arbetsplats

Room: Bryggarsalen

Med cirka 1900 anställda, utspridda över hela landet, där största delen av medarbetarna jobbar ut i produktion, utan tillgång till egen dator, är internkommunikationen en rejäl utmaning inom Green Cargo. Under passet berättar Veronica om Green Cargos arbete med att ta fram ett nytt intranät med fokus på att skapa en mer digital arbetsplats och ett […]

Collaboration Employee Experience Internal Communication Intranet & Digital Workplace
READ MORE